Χορηγοί

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο και η Οργανωτική Επιτροπή και του 2ου Πανελλήνιου Διατμηματικού Συνεδρίου ευχαριστεί τις παρακάτω Φαρμακευτικές Εταιρείες και Εταιρείες Ιατρικών Εργαλείων-Μηχανημάτων για τη συμμετοχή και την αρωγή τους στην πραγματοποίηση του Συνεδρίου

Μεγάλοι Χορηγοί

© huasections.gr. All rights reserved.
Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Dazzlink.