Η ιστοσελίδα μας ετοιμάζεται

Σύντομα θα είμαστε online με πληροφορίες για το 3ο Πανελλήνιο Διατμηματικό Συνέδριο της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας